Hazard je súčasťou života mnohých z nás. Väčšina ľudí navštevuje herne s cieľom zabaviť sa, uvoľniť sa, dopriať si tieto chvíle pre seba bez akýchkoľvek problémov. Na druhej strane však existuje aj určité percento ľudí, pre ktorých pôžitok z hry prerástol do závislosti a nezvláda udržať kontrolu na svojím vlastným správaním, a čo je horšie, môže si tak spôsobiť problémy vo svojom živote a živote svojej rodiny a blízkych.
Cieľom našej spoločnosti Ariola s. r. o. je prinášať ľuďom zábavu, ale sme si zároveň vedomý aj tejto jej odvrátenej stránky a tou je problém závislosti. Chceme ju riešiť a účinne jej predchádzať. Preto ponúkame možnosť poradiť sa s odborníkom a ponúkame kontakt na Linku pomoci.

Hazard je súčasťou života mnohých z nás. Väčšina ľudí navštevuje herne s cieľom zabaviť sa, uvoľniť sa, dopriať si tieto chvíle pre seba bez akýchkoľvek problémov. Na druhej strane však existuje aj určité percento ľudí, pre ktorých pôžitok z hry prerástol do závislosti a nezvláda udržať kontrolu na svojím vlastným správaním, a čo je horšie, môže si tak spôsobiť problémy vo svojom živote a živote svojej rodiny a blízkych.
Cieľom našej spoločnosti Ariola s. r. o. je prinášať ľuďom zábavu, ale sme si zároveň vedomý aj tejto jej odvrátenej stránky a tou je problém závislosti. Chceme ju riešiť a účinne jej predchádzať. Preto ponúkame možnosť poradiť sa s odborníkom a ponúkame kontakt na Linku pomoci.

Hrajte citlivo

Hazard môže byť návykový a môže byť diagnostikovaný ako porucha impulzívneho ovládania sa, ale zároveň je tento druh emocionálnej poruchy liečiteľný. Väčšina ľudí vie udržať svoje hranie pod kontrolou (a nie sú v nebezpečenstve,) a nehrozí , že by mohli podľahnúť patologickému hráčstvu. Rôzne štúdie ukázali, že počet závislých hráčov je asi 5-10 percent z častých návštevníkov kasína.

Kompulzívne hranie

Kedy sa hráč stane závislý? V momente, kedy súkromný život kompulzívneho hráča začne trpieť kvôli vášni pre hazardné hry. Existujú početné jednoduché testy, ktoré pomáhajú identifikovať hráčske nutkanie na základe posúdenia príznakov nutkavého správania sa. Signály naznačujúce poruchu zahŕňajú osobnú neschopnosť zastaviť hazardné hranie, požičiavanie si peňazí na hazard ,ktoré majú predstavovať herné zásoby, zmeny v charaktere hráča, klamstvo a utajovanie, ľutovanie hrania a hanbenie sa za to, riskovanie zamestnania, rodiny, atď. kvôli hazardu.

Profesionálna pomoc

Ak sa nechcete stať závislým hráčom, odporúča sa nastaviť si určité hranice pre hranie hier – “nie dlhšie ako hodinu”, “nie viac ako n eur”, a pod.. Raz ako sa osoba stala kompulzívnym hráčom, je možné podať písomnú žiadosť o zákaz vstupu do kasína po určitú dobu. Je vhodné vyhľadať odbornú pomoc, pretože je veľmi ťažké pre ľudí prekonať tento druh patologického správania sa na vlastnú päsť. Podpora od rodiny a priateľov, je tiež dôležitá, pretože zvyčajne ľudia, ktorí podľahli patologickému hráčstvu, nie sú schopní osloviť a vyhľadať odbornú pomoc.

LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM

0800 800 900

Bezplatné číslo špecializovanej inštitúcie pre prevenciu, diagnostiku a liečbu látkových a nelátkových závislostí.

Prevádzkové hodiny:
po – pia 9:00 – 17:00
Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.

Prevádzkuje:
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, 827 99 Bratislava