Mesačná mánia – excelclub Trenčín – ukončené

Súťaž trvá v termíne od 23.4. do 20.5. Počas tohto obdobia každý hráč excelclubu Trenčín, ktorý u nás urobí určitý minimálny vklad, získa za 1 tento vklad 1 losovací lístok, počas 24 hodín môže 1 hráč získať max 5 lístkov. Každý losovací lístok bude vhodený do losovacieho bubna. Vo finále súťaže, ktoré sa uskutoční 20.5., spomedzi všetkých lístkov vyžrebujeme 3 výhercov – každý výherca získa 300 € v promotiketoch. Ak vyžrebovaný hráč alebo hráči nebudú pri losovaní prítomní, daná výhra/výhry sa presúvajú do ďalšieho mesiaca, čím sa počet výhier navýši. Príďte si zahrať ku nám do excelclubu Trenčín a okoreniť to adrenalínom z hry, na konci ktorej vás čaká sladká odmena 😉👌